1. Jak odczytać ścieżkę do bieżącej bazy danych?

Można użyć jednej z poniższych metod:
	=CurrentDB.Name	'nazwa bieżącej bazy danych

	=CodeDB.Name	'baza, w której znajduje się kod,
			'np. baza biblioteczna