2. Jak odczytać katalog i nazwę pliku bazy danych?

Fragment kodu, który odczytuje wymienione informacje może wyglądać tak:

Dim Path As String	'ścieżka
Dim File As String	'nazwa pliku
Dim Folder As String	'nazwa katalogu
    Path = CurrentDb.Name
    File = Dir(Path)	
    Folder = Left(Path, Len(Path) - Len(File))