5. Jak odczytać rozmiar bieżącej bazy danych?

Rozmiar dowolnego pliku można odczytać za pomocą funkcji FileLen(nazawa_pliku), aby odczytać rozmiar bieżącej bazy danych należy napisać:
	=FileLen(CurrentDB.Name)