7. Jak odczytać ścieżkę dostępu do bazy, z której pochodzi załączona tabela "Tabela1"?

	=Mid(CurrentDB.TableDefs("Tabela1").Connect,11)