9. Jak odczytać (lub ustawić) atrybuty pliku?

Atrybuty plików ustawia się za pomocą instrukcji:
SetAttr Plik, Atrybuty
Natomiast odczytuje się za pomocą funkcji:
GetAttr(Plik)

Przykłady:
	SetAttr "C:\Bazy\db1.mdb",vbSystem+vbReadOnly
	SetAttr CurrentDb.Name,vbHidden
	=GetAttr("C:\Bazy\db1.mdb")

	'Dozwolone atrybuty plików to:
	'vbNormal    0	Zwykły (domyślnie)
	'vbReadOnly  1	Tylko do odczytu
	'vbHidden    2	Ukryty
	'vbSystem    4	Plik systemowy
	'vbArchive   32	Plik został zmieniony 
	'od ostatniego zapisu kopii zapasowej
Atrybuty można łączyć dodając je do siebie. Wartość zwrócona przez funkcję GetAttr, np. 35 oznacza, że plik ma atrybuty 32 + 2 + 1.

K. P.