13. Jak wywołać określony aplet z Panelu sterowania?

Aplety z Panelu sterowania można wywoływać za pomocą systemowego programu rundll32.exe lub Control.exe. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykłady wywołań i szczegółowy opis metody  (ekran z drukarkami, zakładka z formatem daty, ustawienia monitora itp).