24. Po reinstalacji systemu pojawia się komunikat "ActiveX component can't create object".

Access 2002, Windows 2000 (wszystkie dostępne aktualizacje zainstalowane).

Problem: Po reinstalacji systemu nie mogę zaimportować ani eksportować żadnych danych
do/z tabeli. Pojawia się bowiem komunikat "ActiveX component can't create object".

Rozwiązanie: Pomogło zarejestrowanie DAO :
regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO\DAO360.DLL"

Pozdrawiam,
Ryszard G.