Warsztat Warsztat 2 Warsztat 3 Warsztat 4 Anti-FAQ Str. Główna O witrynie Strona znajduje się na www.vis.pl
      
    ID    
Anti-FAQ: Formularze
37 Jak zmienić odległość między wierszami w polu tekstowym?
36 Jak unieruchomić formularz?
35 Jak wykryć, który element na formularzu ma focus?
34 Jak z poziomu VBA uzyskac efekt dopasowania kolumny na arkuszu danych?
33 Jak zliczyć unikatowe rekordy na formularzu?
32 Jak przekazać informacje z formularza typu dialog do procedury?
31 Jak wkleić przezroczysty obrazek?
30 Jak uniknac wyswietlania się paska WWW przy kliknięciu na link?
29 Acc2000: MsgBox ignoruje znaki @ formatujące tekst.
28 Jak zrobić opóźnienie czasowe o zadanym czasie trwania?
27 Prosty sposób na dodawanie nowych wpisów do pola kombi.
26 Prosty sposób dopisywania pozycji 'wszystko' w polu listy.
25 Jak wpisać tekst etykiety formantu w kilku liniach?
24 Jak w Arkuszu danych zlikwidować selektory rekordów (uzupełnione)?
23 Jak zrobić zegar na formularzu?
22 Czy selektor rekordów może być przyciskiem polecenia?
21 Jak wstawić podformularz do formularza ciągłego?
20 Jak odwołać się do formantu, którego nazwa określona jest przez zmienną?
19 Jak stosować formatowanie procentowe?
18 Jak zamienić liczbę z przecinkiem na liczbę z kropką?
17 Jak projektować formularze żeby działały w rożnych rozdzielczościach?
16 Jak dosunąć liczby w ListBoxie do prawej strony?
15 Jak ustawić datę początkową na formancie Kalendarz?
14 Jak wywołać funkcję zapisaną w innym formularzu?
13 Czy można wyświetlić ten sam formularz w dwóch oknach?
12 Jak sprawdzić, czy rekord na formularzu jest zapisany?
11 Jak po edycji pola, odczytać jego starą wartość?
10 Jak sprawdzić, czy formularz "Formularz1" jest otwarty?
9 Jak zapobiec wycofaniu zapisu na formularzu?
8 Jak programowo wycofać zapis w polu/w rekordzie na formularzu?
7 Jak odczytać ilość rekordów na formularzu?
6 Jak sprawdzić, czy bieżący rekord jest nowy?
5 Jak odczytać numer bieżącego rekordu na formularzu?
4 Jak dowiedzieć się, czy otwarty formularz "Form1" jest wyskakujący?
3 Jak ustawić otwarty formularz "Form1" na modalny?
2 Jak sprawdzić, czy formularz "Form1" jest wyświetlany w widoku Arkusz danych?
1 Jak sprawdzić, czy formularz "Form1" jest wyświetlany w widoku Formularz?
(Nowy)