3. Jak ustawić otwarty formularz "Form1" na modalny?

Modalność formularza ustawiamy za pomocą następującego przypisania:
	Forms!Form1.Modal = -1
Właściwość Modal jest do odczytu i edycji, dlatego można dynamicznie przełączać formularz między tymi trybami.

K. P.