5. Jak odczytać numer bieżącego rekordu na formularzu?

	=Me.CurrentRecord
Powyższa składnia dotyczy kodu procedury. Aby wyświetlić numer rekordu w polu tekstowym na formularzu, należy jako źródło formantu napisać:
	=[Form].[CurrentRecord]
lub
	=[Forms]![Form1].[CurrentRecord]