6. Jak sprawdzić, czy bieżący rekord jest nowy?

	=Me.NewRecord