8. Jak programowo wycofać zapis w polu/w rekordzie na formularzu?

Można użyć jednej z następujących metod:
	Me.Pole1.Undo		'wycofuje zapis w konkretnym polu
	Me.Undo			'wycofuje wszystkie zmiany w rekordzie
	DoCmd.SendKeys "{Esc}"	'wycofuje ostatnie zmiany w polu lub rekordzie
Działanie DoCmd.SendKeys "{Esc}" zależy od kontekstu. Aby zawsze powodowało wycofanie rekordu, należy napisać DoCmd.SendKeys "{Esc}{Esc}".