9. Jak zapobiec wycofaniu zapisu na formularzu?

Czasem trudniejszym niż 'Jak wycofać zapis?' jest pytanie 'Jak uniemożliwić użytkownikowi wycofanie zapisu?'. Wycofanie rekordu jest niebezpieczną możliwością, ponieważ w Accessie nie ma żadnego zdarzenia, które jest wywoływane przy wycofaniu zapisu, czyli jest to działanie niezauważalne(!) dla programu. Dość popularna wydaje się sytuacja, że wpis do pola wywołuje jakieś podsumowania i zapis wyniku do bazy. Ale jeśli użytkownik wycofa wpis, powstaną blędy. Dobrym sposobem na uniknięcie tej przykrości jest taki zapis do pola, który uniemożliwi wycofanie zmian. Można to zrobić dokonując jeszcze jednej, dodatkowej modyfikacji danych, którą wycofamy programowo. Czyścimy w ten sposób zawartość bufora i użytkownik już nie może wycofać zmiany.
Private Sub Pole1_AfterUpdate()
	Me!Pole1=Me!Pole1	'dokonuje dowolnego zapisu
	Me.Undo			'wycofuje wpis, czyści bufor
End Sub