10. Jak sprawdzić, czy formularz "Formularz1" jest otwarty?

=(0 < SysCmd(acSysCmdGetObjectState, acForm, "Formularz1"))
Powyższe wyrażenie zwraca True, jeśli formularz jest wyświetlany w dowolnym widoku i False, jeśli jest zamknięty.

K. P.