11. Jak po edycji pola, odczytać jego starą wartość?

=Me!Pole1.OldValue
Cecha OldValue dotyczy tylko formantów związanych z polem tabeli lub kwerendy. Dla formantów niezwiązanych, OldValue zwraca zawsze bieżącą wartość elementu.