12. Jak sprawdzić, czy rekord na formularzu jest zapisany?

    =Me.Dirty	'False - zapisany, True - nie zapisany