13. Czy można wyświetlić ten sam formularz w dwóch oknach?

Tak, w najprostrzej postaci wystarczy użyć takiej składni:
Static F As New Form_Formularz1
	F.Visible = -1
W powyższym przykładzie nowa instancja jest tworzona tylko raz. Aby każde wywołanie kodu tworzyło nową instancję formularza, należy ten przykład nieco zmodyfikować:
Static F As Form
	Set F = New Form_Formularz1
	F.Visible = -1

K. P.