18. Jak zamienić liczbę z przecinkiem na liczbę z kropką?

Sposób na konwersję liczby zapisanej z przecinkiem na zapisaną z kropką podał Stanley P. (stanley@pertus.com.pl). Bardzo użyteczna rzecz, zwłaszcza w aplikacjach Klient/Serwer, gdzie co chwila jest to nam potrzebne, bo we wszelkich bezpośrednich odwołaniach do serwera SQL musimy podawać liczby z kropką.

Aby uzyskać liczbę z kropką należy użyć funkcji Str("Liczba z przecinkiem").

Np.

=Str("2,34")
zwraca 2.34