19. Jak stosować formatowanie procentowe?

LeS (lechos@espdata.com) zaproponował metodę, która wreszcie rozwiązuje problemy formatowania procentowego na formularzu. Chodzi o to, ze jeśli jakieś pole ma format #0,00"%" (lub np. #0,00" %", #0,00"% ") i wpiszemy tam 20,14 to otrzymamy 2014%, a chcielibyśmy uzyskać 20,14%.

LeS zauważył, że wystarczy nasz format #0,00"% " (z dodatkową spacją po %) ustawić w procedurze OnLoad, a wszystko działa tak jak należy, tzn. wpisując do pola procentowego 20,14 rzeczywiście otrzymujemy 20,14%.

Przykład:
Private Sub Form_Load()
    Me!pole1.Format = "#0.00""% """
End Sub

Szersza dyskusja i inne propozycje: tutaj