20. Jak odwołac sie do formantu, ktorego nazwa określona jest przez zmienną?

Metodę ilustruje poniższy przykład:
zmienna="Kombi1"
MsgBox Me(zmienna).Column(1)

K. P.