21. Jak wstawić podformularz do formularza ciągłego?

Ci, co nie próbowali tego robić, mogą się zapytać "A co w tym trudnego?", jednak Access wyświetla komunikat, że jest to nieprawidlowe i przełącza formularz w tryb pojedynczy. Zapewne niektórzy w tym miejscu zrezygnują. Za wcześnie! 

Wcale nie musimy się tym komunikatem przejmować, tylko jeszcze raz ustawić formularz na ciągły. Access daje się w ten sposób oszukać i pozwala zapisać tę konstrukcję. Podformularz należy wstawić do nagłówka lub stopki. Nie zauważyłem żadnych problemów, które wynikałyby z takiej właśnie nietypowej (ale użytecznej) konstrukcji.