22. Czy selektor rekordów może być przyciskiem polecenia?

Może, a jakże! 
Sposób podał Krzysztof Naworyta (k.naworyta@datacomp.com.pl): (...) Dołączam takie małe coś: Czy selektor rekordów w formularzu ciągłym nie można użyć inaczej ? Np. jako przycisk wywołujący inny formularz, związany z bieżącym rekordem ? (jakoś do tej pory nie natknąłem się ..) Czasami specjalnie te selektory wyłączamy, a przecież to takie fajne przyciski ;-) Oto niewielka procedura:
Private Sub Form_Click()
Dim cName As String
On Error Resume Next

 cName = Me.ActiveControl.Name
 ' kliknięcie w pusty obszar nie zdejmuje focusu z kontrolki !
 ' kliknięcie w selektor - zdejmuje !
 ' nigdzieindziej zdarzenie nie zajdzie !
 If Err <> 0 Then
  Err.Clear
  On Error Goto 0   ' aby nie propagować Resume Next
  Me.Controls("PierwszyWSekcji").SetFocus
  'albo
  'SendKeys "{F2}", False
  DoEvents ' odznacz wiersz/selektor
  '---------- miejsce na właściwą akcję/procedurę -----
     MsgBox "kuku"
  '----------------------------------------------------
 End If
 
End Sub