26. Prosty sposób dopisywania pozycji 'wszystko' w polu listy (lub polu kombi).

W przykładowej bazie Metody opisano sposób na dodanie pozycji 'wszystko' do listy kombi, jednak jest to sposób dość skomplikowany. Niżej zamieszczam znacznie prostszą metodę uzykania tego efektu. Zakładam, że chcemy wyświetlić dane z tabeli Tabela2.

  Krok 1:
  Budujemy tabele Tabela1 z tylko JEDNYM rekordem, do której wpisujemy słowo 'wszystko'.
   
  Krok 2:
  W polu listy (jako zrodlo wierszy) zamiast nazwy Tabela2 wpisujemy:
  SELECT * FROM Tabela1
  UNION
  SELECT * FROM Tabela2;

Ta sama metoda w wersji zaproponowanej przez Grzegorza (gdn) wygląda tak:

  Krok 1:
  Budujemy jakąkolwiek tabele Tabela1, która ma tylko JEDEN, dowolny rekord.
   
  Krok 2:
  W polu listy wpisujemy:
  SELECT "<wszystko>" FROM Tabela1
  UNION
  SELECT * FROM Tabela2;

W obu przypadkach zostaje oczywiście kwestia sortowania. Trzeba się zabezpieczyć, żeby słowo 'wszystko' nie pojawiło się gdzieś na piątej pozycji. W celu właściwego posortowania listy można posłużyć się dodatkowym (wirtualnym) polem Sort, przeznaczonym tylko do sortowania. Przykładowa postać takiej posortowanej kwerendy może wyglądać następująco:

SELECT "wszystko" as Pole1,0 as Sort FROM Tabela1
UNION SELECT Pole1, 1 FROM Tabela2
ORDER BY Sort, Pole1;

K. P.