34. Jak z poziomu VBA uzyskac efekt dopasowania kolumny na arkuszu danych?

Temat dotyczy formularza w widoku Arkusz danych. Za pomocą myszki łatwo dopasować szerokość kolumny/kolumn do zawartości (zaznaczamy kolumnę i dwukrotne klikamy na brzegu nagłówka), ale jak to zrobić automatycznie we wszystkich kolumnach za pomocą kodu VBA? Oto rozwiązanie:
For Each C In SbF.Controls
  C.ColumnWidth = -2 '-2 dopasowuje szerokość kolumny do zawartości
Next C

To bardzo mila funkcjonalność np po zmianie filtrowania lub zmianie obiektu źródłowego w podformularzu. Dla mnie ta możliwość okazała się bardzo przydatna przy podłączania kwerend krzyżowych w roli podformularza. Dodatkowo możemy rozpoznawać kolumny i dla niektórych określać własną szerokość lub szerokość standardową, np:

For Each C In SbF.Controls
  C.ColumnWidth = -1 '-1 ustawia standardową szerokość
  If C.Name="Pole1" Then
  	C.ColumnWidth = 100 'ustawia szerokość = 100 
  End If
Next C

Krzysztof Pozorek