35. Jak wykryć, który element na formularzu ma fokus?

Poniższe wywołanie:
Forms!Form1.ActiveControl

Zwraca aktywny element na konkretnym formularzu Form1. Uwaga, nie należy mylić tej właściwości z inną:

Screen.ActiveControl

K.P.