37. Jak zmienić odległość między wierszami w polu tekstowym?

Me!Tekst0.LineSpacing = 160 'Ustawia odległość miedzy wierszami na 160 twipów