1. Jak dowiedzieć się którego dnia i o której godzinie tabela "Tabela1" została załączona?

=CurrentDB.TableDefs("Tabela1").DateCreated
Nazwa DateCreated może być trochę myląca, jednak nie jest to data utworzenia tabeli połączonej, tylko ostatniego odświeżenia jej łańcucha Connect.

Uwaga: Należy jednak pamiętać, że w przypadku tabel lokalnych cecha DateCreated zwraca właśnie datę utworzenia tabeli.

K. P.