2. Jak odczytać nazwę, pod którą "Tabela1" jest zapisana w bazie źródłowej?

=CurrentDB.TableDefs("Tabela1").SourceTableName
Nazwa tabeli w bazie źródłowej nie musi być taka sama, jak nazwa tabeli załączonej. SourceTableName pozwala odkryć jej 'prawdziwą tożsamość'.