3. Jak odczytać regułę poprawności wpisaną dla tabeli?

=CurrentDB.TableDefs("Tabela1").ValidationRule
W podobny sposób można odczytywać, a także zmieniać także niektóre inne cechy projektu tabeli, np. ValidationText, która zwraca tekst wyświetlany w przypadku błędu.

K. P.