4. Jak odczytać / zmienić regułę poprawności dla tabeli w bazie zewnętrznej?

DBEngine.OpenDatabase("F:\db1.mdb").TableDefs("Tabela1").ValidationRule="..."

K. P.