5. Jak odczytać ilość rekordów w tabeli lokalnej "Tabela2" bez jej otwierania?

=CurrentDB.TableDefs("Tabela2").RecordCount

K. P.