7. Czy wartość w Autonumerze może się powtarzać?

Tak, może. Żeby wpisać do tabeli dziesięć rekordów z tym samym numerem ID=13, należy 10 razy wykonać poniższą instrukcje:
DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Tabela1 ( ID ) SELECT 13;"
Oczywiście, żeby wartości w polu ID mogły się powtarzać, nie możesz tam ustawiać indeksu unikalnego. W podobny sposób można także 'łatać dziury' w polu Autonumer, trzeba tylko wiedzieć z jakim ID zapisać rekord.

K. P.