12. Jak za pomocą SQL zmienić typ pola w tabeli?

Aby zmienić typ pola, należy użyć kwerendy definiującej dane, oto przykład takiej kwerendy:

ALTER TABLE Tabela1 ALTER COLUMN Pole1 Long;

Jak nie trudno się domyśleć kwerenda zmienia typ pola Pole1 na Long.

A co, jeśli chcielibyśmy zmienić typ pola Pole1 na Text?
Odpowiedź nie jest zaskakująca, oto postać kwerendy:

ALTER TABLE Tabela1 ALTER COLUMN Pole1 Text;

(Podziękowanie dla Jacka Kubka za przypomnienie tego sposobu.)

Jak z poziomu kodu dodać do tabeli pole autonumer podano w punkcie 10 tego rozdziału.