14. Jak utworzyć pole tekstowe o stałej szerokości (czyli jak zrobić TEXT, a nie VARCHAR)?

Access rozmiar pola tekstowego traktuje jako maksymalną długość stringu. Krotszy tekst nie jest dopełniany spacjami, co w większości przypadków jest korzystne, bo zajmuje mniej miejsca w bazie, ale co zrobić jeśli akurat nasz przypadek nie należy do tej większości? Co zrobić jeśli potrzebujemy właśnie takiego pola z tekstem dopełnionym spacjami do stałej długości? Okazuje się, że Access ma taki typ pola, jednak trochę ukryty, bo niedostępny z poziomu standardowego interfejsu do projektowania tabeli. Jak zatem utworzyć taki typ pola?

Rozwiązanie podał Jakub Nowak.