Warsztat Warsztat 2 Warsztat 3 Warsztat 4 Anti-FAQ Str. Główna O witrynie Strona znajduje się na www.vis.pl
      
    ID    
Anti-FAQ: Baza danych
30 Skąd wziąć identyfikator opcji menu w metodzie accDoDefaultAction?
29 Jak zdefragmentować bieżącą bazę z kodu VBA?
28 Jak odczytać uchwyt (hWnd) okna bazy danych?
27 W Accessie 2003 brakuje w menu opcji Narzędzia.
26 Jak wyświetlić za pomocą kodu okno z referencjami?
25 Jak odczytać listę zalogowanych użytkowników?
24 Jak za pomocą VBA dokonać konwersji MDB -> MDE? Nieudokumentowane opcje SysCmd.
23 Jak sprawdzić, że baza jest już otwarta w innym oknie?
22 Jak w DAO otworzyć bazę na innym pliku grupy roboczej (SYSTEM.MDW)?
21 Jak 'zdalnie' otworzyć bazę zabezpieczoną hasłem?
20 Czy można zmienić właściciela bazy danych?
19 Czy można zalogować się na użytkownika Engine?
18 Czy program uruchomiono we właściwej wersji Accessa?
17 Podmiana bieżącego pliku bazy danych?
16 Jak zapisać dane do oddzielnych zakładek w Excelu?
15 Mniej znane możliwości funkcji DFirst(), DSum() i podobnych.
14 Co robi nieudokumentowana opcja /decompile
13 Jak programowo usunąc lub zmienić hasło bazy danych?
12 Jak używac metody OpenDatabase do baz zabezpieczonych hasłem?
11 Jak dynamicznie zmienić ikonę w aplikacji?
10 Jak odczytać wielkość bieżącej bazy?
9 Jak ustawić datę systemową z poziomu Accessa?
8 Czy bieżący użytkownik może 'na chwilę' dostać większe uprawnienia?
7 Jak wyświetlić wszystkie grupy, do których należy bieżący użytkownik?
6 Jak wyświetlić wszystkie grupy w bieżącym pliku MDW?
5 Jak wyświetlić wszystkich użytkowników, którzy zdefiniowani są w bieżącym pliku MDW?
4 Jak odczytać nazwę bieżącego użytkownika?
3 Jak sprawdzić, czy użytkownik wywołał Accessa w trybie Run-Time?
2 Jak dowiedzieć się, czy baza jest w postaci skompilowanej (baza skompilowana działa szybciej)?
1 Jak programowo wyświetlić ukryte okno bazy danych (także zabezpieczonej)?
(Nowy)