1. Jak programowo wyświetlić ukryte okno bazy danych?

DoCmd.SelectObject acTable,,-1
A jak wyświetlić ukryte okno bazy w innej aplikacji, która została zabezpieczona przez
zabranie praw użytkownika,
zablokowanie klawisza Shift
i ukrycie okna bazy?
 
Słowo 'zabezpieczona' w tym przypadku jest tu trochę na wyrost, bo ukryte okno bazy zawsze(!) daje się wyświetlić, np. za pomocą następującej metody:
1. Otwieramy tę baze, np. D:\db2.mde z ukrytym oknem,
2. Otwieramy drugą instancję Accessa i tworzymy nową bazę,
3. W nowej bazie budujemy nastepujacą procedurę:
Sub WyswietlOknoBazy
Dim A As Application
    Set A = GetObject("D:\db2.mde").Application
    A.DoCmd.SelectObject acTable, , -1
End Sub
'Powyższa procedura wyświetla ukryte okno w bazie D:\db2.mde.