2. Jak dowiedzieć się, czy baza jest w postaci skompilowanej?

=IsCompiled()