3. Jak sprawdzić, czy użytkownik wywołał Accessa w trybie Run-Time?

=SysCmd(acSysCmdRuntime)