4. Jak odczytać nazwę bieżącego użytkownika?

=CurrentUser()