9. Jak ustawić datę systemową z poziomu Accessa?

Wszyscy chyba wiedzą, że w Accessie funkcja Date() zwraca bieżącą datę, ale nie zawsze pamiętamy, że instrukcja Date, użyta po lewej stronie ustawia datę w komputerze. Czyli zamiast ręcznie modyfikować datę w Panelu sterowania wystarczy napisać np:
Date = #12 june 2001#	'Zmienia datę na 12 czerwca 2001
Zapis ze słownym (angielskim) określeniem miesiąca jest bezpieczny, bo zawsze wiadomo co jest dniem, a co miesiącem, ale oczywiście data może być przekazana w dowolnej postaci:
Date = #12/06/2001#
Date = DateSerial(2001, 6, 12)
Date = Date() - 1	'Cofa datę w komputerze o jeden dzień
Date = Forms!Formularz1!NowaData	'itp...

K. P.