10. Jak odczytać wielkość bieżącej bazy?

=FileLen(CurrentDB.Name)