11. Jak dynamicznie zmienić ikonę w aplikacji?

Ikonkę można ustawić ręcznie w menu Narzędzia/Autostart, ale można to też zrobić dynamicznie za pomocą metody CurrentDb.CreateProperty. Ten drugi sposób znajdziesz tutaj.