13. Jak programowo usunąc lub zmienić hasło bazy danych?

	Set nDb = DBEngine.OpenDatabase(SciezkaDoBazy, -1, 0, ";pwd=a")
	nDb.NewPassword "a", "b"
	'Zmienia hasło z "a" na "b"
	nDb.Close
	Set nDb = Nothing

K. P.