14. Co robi nieudokumentowana opcja /decompile?

Opcja /decompile usuwa z bazy skompilowany (czasem może być uszkodzony) kod programu, co umożliwia jego ponowną kompilację. W szczególności dekompilacja:

K. P.