15. Mniej znane możliwo¶ci funkcji DFirst(), DSum itd.

Możliwosci wpisywania wyrażen w DSum, DFirst itd, s± bardziej rozbudowane niż ich postać podstawowa.

Przykładowo zamiast: DFirst("Cena","Towary") * DFirst("Ilosc","Towary"),
można od razu napisać: DFirst("Cena * Ilosc","Towary").

Także kryteria w tych funkcjach mog± zawierać rozbudowane łańcuchy SQL z podkwerendami(!),
np.

DFirst("Nazwisko & Space(1) & Imie","Klienci","IDK IN (SELECT IDK FROM Faktury WHERE Data < Date())")

K. P.