17. Podmiana bieżącego pliku bazy danych.

Rozwiązanie przysłał Kros (pracus@box43.gnet.pl):

Podzucam Ci modulik do podmiany bazy za pomocą bata. Ma hazardy, ale u mnie działa dość pewnie (NT 64M ramu).
Option Compare Database
Option Explicit

Const ProjectPath = "c:\projekty\"

Public Function Podmiana()
Dim S As String, Path As String
S = CurrentDb.Name: Path = Left(S, Len(S) - Len(Dir(S)))
If ProjectPath <> Path Then
  Open "c:\temp.bat" For Output As #1
  Print #1, "copy """ & ProjectPath & Dir(S) & """ """ & S & """"
  Write #1, S
  Close #1
  Shell "c:\temp.bat", vbMinimizedNoFocus
  DoCmd.Quit acQuitSaveNone
End If
End Function