18. Czy program uruchomiono we właściwej wersji Accessa?

Wersję Accessa można sprawdzić za pomocą funkcji SysCmd(acSysCmdAccessVer). Zwracane wartości odpowiadają wprost wersjom Microsoft Access 1.0, 1.1, 2.0, 7.0, 8.0, 9.0 (przypominam, że wersja 9.0 dotyczy Accessa 2000, wersja 8.0 Accessa 97, wersja 7.0 Accessa 97 itd).

Przykładowy kod, który sprawdza, czy baza nie została wywołana za pomocą Accessa 2000 (lub wyżej wersji) może wyglądać tak:

If Val(SysCmd(acSysCmdAccessVer)) >= 9 Then
    MsgBox "UWAGA: Program nie może pracować z tą wersją Accessa. Wymagany jest Access 97."
Else
    'OK
End If

Powyższy kod ma istotny sens. Piszę o tym jak mądry Polak po szkodzie, który kiedyś o tym zapomniał. Program napisany dla MsAccess 97 kilka osób otworzyło korzystając z Accessa 2000 i zrobiło tym bałagan w bazach sieciowych użytkowników, które były tworzone dynamicznie przy pierwszym zalogowaniu.

K. P.