21. Jak 'zdalnie' otworzyć bazę zabezpieczoną hasłem?

... czyli jak z poziomu jednej aplikacji otworzyć drugą, zahasłowaną (hasło znamy)?

Sposób na to wyszperał Krzysztof Naworyta. Oryginalny link:
http://support.microsoft.com/directory/article.asp?ID=KB;EN-US;Q235422

Krótko mówiąc, trzeba wcześniej wywołać pustą instancję Accessa i dopiero wtedy orworzyć bazę, podając hasło.

Sub OpenPasswordProtectedDB()
'Define as Static so the instance of Access
'doesn't close when the procedure ends.
  Static acc As Access.Application
  Dim db As DAO.Database
  Dim strDbName As String
  strDbName = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb"
  Set acc = New Access.Application
  acc.Visible = True
  Set db = acc.DBEngine.OpenDatabase(strDbName, False, False, ";PWD=nwind") 
  acc.OpenCurrentDatabase strDbName
  db.Close
  Set db = Nothing
End Sub