23. Jak sprawdzić, że baza jest już otwarta w innym oknie?

Sposobów jest kilka.

 1. Sposób oparty na dynamicznej wymianie danych (DDE).
  Przedstawił: Piotr Lipski
 2. Function CheckOtherInstances() As Boolean
  ' sprawdza, czy w systemie aktywne sa inne instancje biezacej bazy
    Dim chan As Long
  
    Application.SetOption "Ignore DDE Requests", True 'żeby nie gadało samo ze sobą
    On Error GoTo CheckOtherInstances_NoInstance
    chan = DDEInitiate("MSAccess", "<tu nazwa pliku bazy danych - bez .MDB na końcu>")
    DDETerminate chan
    CheckOtherInstances = True
    GoTo CheckOtherInstances_End
  
  CheckOtherInstances_NoInstance:
    CheckOtherInstances = False
  
  CheckOtherInstances_End:
    Application.SetOption "Ignore DDE Requests", False
  
  End Function
 3. Drugi sposob korzysta z tego, ze GetObject zwraca zawsze odwolanie do pierwszej instancji aplikacji.
  Przedstawił: Krzysztof Pozorek
 4. ' Access 97 (NIE UŻYWAĆ W WYŻSZYCH WERSJACH)
  If hWndAccessApp <> GetObject(CurrentDb.Name).hWndAccessApp Then 
    MsgBox "Baza juz otwarta w innej instancji Accessa" 
    DoCmd.Quit
  End If
 5. Sposób wykorzystujący blokowanie tabeli.
  Przedstawił: Krzysztof Pozorek
 6. Opis realizacji: Jest sobie głowny Panel oparty na lokalnej tabeli i otwarty z blokowaniem rekordów. Przy próbie ponownego otwarcia bazy wywoła sie procedura zdarzenia 'Form_Error', która wyświetla odpowiedni komunikat i zakmyka bazę.
 7. Sposób korzystający z metody OpenSchema (ADO).
  Przedstawił: SWid
 8. Od Acc2k wzwyż (ADO) kłania się metoda OpenSchema obiektu Connection, z której pomocą można uzyskać info (na podstawie pliku *.LDB) m. in. i o tym kto i z jakiego komputera "odpalił" plik bazy (i front i end...):
  Set rs = cn.OpenSchema(adSchemaProviderSpecific, , _
  "{947bb102-5d43-11d1-bdbf-00c04fb92675}")
  
  ' Output the list of all users in the current database.
  Debug.Print rs.Fields(0).Name, "", rs.Fields(1).Name, _
  "", rs.Fields(2).Name, rs.Fields(3).Name