24. Jak za pomocą VBA dokonać konwersji MDB -> MDE? Nieudokumentowane opcje SysCmd.

Metodę, opartą na nieudokumentowanym wywołaniu funkcji SysCmd,  podał Zbigniew Bratko (brazby@poczta.onet.pl).

Nie wiem skąd to mam, ale chyba się przyda: Dla Acc97:
Application.SysCmd 603, sPathMdb, sPathMde
Dla Acc2000:
Dim accApp As Access.Application
Set accApp = New Access.Application
 
    accApp.SysCmd 603, sPathMdb, sPathMde

Set accApp = Nothing
Pozdrowienia BraZby

Uzupełnienie:

Krzysztof Naworyta:

Super! Zaraz poleciałem szukać innych nieudokumentowanych SysCmd ... - SysCmd 555 - tworzy puste tabele MSysIMEX... - SysCmd 602, ścieżkaZ, ścieżkaDo - kompaktuje - SysCmd 504, 16483 -- ciche kompilowanie, bez otwierania modułu!

A oto kilka innych, nieudokumentowanych wywołań funkcji SysCmd przygotowanych przez autora tej strony.

I jeszcze kilka , podanych przez Krzysztofa Naworytę.